Disclaimer

Disclaimer

‘Disclaimer intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten voorbehouden. Alle sieraden, afbeeldingen, foto’s en materialen die worden afgebeeld op de website en social media-accounts van Ano-el zijn afkomstig van Ano-el en zijn onderworpen aan en beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en modelrechten, waarvan Ano-el de exclusief rechthebbende is. Verveelvoudiging, openbaarmaking en/of gebruik in gewijzigde vorm is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ano-el.’

‘Disclaimer intellectual property rights
All rights reserved. All jewelry, graphical images, photographs and materials that are depicted on the website and social media accounts of Ano-el originate from Ano-el and are subject to and protected by intellectual property rights, including copyrights and design rights, exclusively owned by Ano-el. The reproduction, publication and/or use in a modified form is prohibited without the prior written consent of Ano-el.’